ХОСПИС

МИЛОСЪРДИЕ

ПЛОВДИВ

денонощно наблюдение

компетентни специалисти

модерно оборудване

съвременни условия

комфортен стационар

качествено обслужване

висок професионализъм

сертификат по ISO 9001:2000

приятна обстановка

спокойствие

уют

здравни грижи

рехабилитация

физиотерапия

медицинско наблюдение

сестринско обслужване

прием на лекарства

връзка с близките

ПРИЕМ

ВАЖНО:

При приемане е необходимо пациентите и техните близки да предоставят цялата информация за сегашни оплаквания, настоящи и минали заболявания, лекарства които вземат и други обстоятелства, свързани с тяхното здраве.

Не се приемат пациенти с психични заболявания и дементно болни, които могат да бъдат опасни за другите пациенти и които неконтролируемо нарушават спокойствието в стационара.