ХОСПИС

МИЛОСЪРДИЕ

ПЛОВДИВ

денонощно наблюдение

компетентни специалисти

модерно оборудване

съвременни условия

комфортен стационар

качествено обслужване

висок професионализъм

лицензиран от МЗ

приятна обстановка

спокойствие

уют

здравни грижи

рехабилитация

връзка със спешно отделение

медицинско наблюдение

сестринско обслужване

прием на лекарства

връзка с близките

ПРИЕМ

ВАЖНО:

При приемане е необходимо пациентите и техните близки да предоставят цялата информация за сегашни оплаквания, настоящи и минали заболявания, лекарства които вземат и други обстоятелства, свързани с тяхното здраве.

Не се приемат пациенти с психични заболявания и дементно болни, които могат да бъдат опасни за другите пациенти и които неконтролируемо нарушават спокойствието в стационара.