ХОСПИС

МИЛОСЪРДИЕ

ПЛОВДИВ

денонощно наблюдение

компетентни специалисти

модерно оборудване

съвременни условия

комфортен стационар

качествено обслужване

висок професионализъм

сертификат по ISO 9001:2000

приятна обстановка

спокойствие

уют

здравни грижи

рехабилитация

физиотерапия

медицинско наблюдение

сестринско обслужване

прием на лекарства

връзка с близките

КОНТАКТИ

АДРЕС:

гр. Пловдив

ул.”Колхида", Многопрофилна транспортна болница

ТЕЛ:

032 / 64 29 49

0885 742 779

e-mail: hospis_milosardie_plovdiv@abv.bg