Услуги | Стационар | Контакти |
 
 

 

 

 
 

Хоспис "Милосърдие" гр. Пловдив предлага:

Висококвалифициран персонал – 24 часа в денонощие.

Консултация от лекари специалисти.

Моторна и сензорна рехабилитация на пациенти претърпяли мозъчен инсулт.

Наблюдение и медицински грижи на пациенти с хронични и декомпенсирани заболявания.

Медицинска помощ след активно лечение.

Палиaтивни грижи.

Обезболяване на болкови състояния.

Обработка на малки и средноголеми рани от залежаване.

Психолигична помощ.


 
 
 
 

Хосписът е лечебно заведение, което има за цел да предостави комплексни и специализирани грижи на пациенти, намиращи се в следболнично състояние и преминали активно лечение.

Основната идея на хосписа е да се стреми към подобряване качеството на живот на пациентите чрез ограничаване на болките и дискомфорта, съпътстващи съответните заболявания.