ХОСПИС

МИЛОСЪРДИЕ

ПЛОВДИВ

денонощно наблюдение

компетентни специалисти

модерно оборудване

съвременни условия

комфортен стационар

качествено обслужване

висок професионализъм

сертификат по ISO 9001:2000

приятна обстановка

спокойствие

уют

здравни грижи

рехабилитация

физиотерапия

медицинско наблюдение

сестринско обслужване

прием на лекарства

връзка с близките

Хосписът е лечебно заведение, което има за цел да предостави комплексни и специализирани грижи на пациенти, намиращи се в следболнично състояние и преминали активно лечение. Основната идея на хосписа е да се стреми към подобряване качеството на живот на пациентите чрез ограничаване на болките и дискомфорта, съпътстващи съответните заболявания.

"Хоспис Милосърдие" - Пловдив е открит на 24 ноември 2007 г. и е единствен в гр. Пловдив и околността, регистриран с лиценз от МНЗ. Разположен в сградата на Многопрофилна Транспортна Болница - Пловдив и разполага с материална база, напълно пригодена за нуждите на своите пациенти. В близост са „Еврохоспитал“ - специализирана гастроентерологична болница и диализен център на „Фърст диализис сървисиз - България” ЕАД, както и всички клиники за активно лечение и клинична лаболатория помещаващи се в МТБ - Пловдив.

"Хоспис Милосърдие" - Пловдив е с над 10 годишен опит в предоставянето на медицински грижи за терминално болни и хора с хронични и инвалидизиращи заболявания. От своето създаване, екипът на хосписа се стреми да подобрява качеството на живот на своите пациенти и да помага на техните семейства, като предлага 24-часова висококвалифицирана медицинска грижа и емоционална подкрепа. Екипът на хосписа е мултидисциплинарен и се състои от медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, фокусирани върху облекчаването на страданията на пациентите, предизвикани от тежки хронични заболявания.