ХОСПИС

МИЛОСЪРДИЕ

ПЛОВДИВ

денонощно наблюдение

компетентни специалисти

модерно оборудване

съвременни условия

комфортен стационар

качествено обслужване

висок професионализъм

лицензиран от МЗ

приятна обстановка

спокойствие

уют

здравни грижи

рехабилитация

връзка със спешно отделение

медицинско наблюдение

сестринско обслужване

прием на лекарства

връзка с близките

Хосписът е лечебно заведение, което има за цел да предостави комплексни и специализирани грижи на пациенти, намиращи се в следболнично състояние и преминали активно лечение. Основната идея на хосписа е да се стреми към подобряване качеството на живот на пациентите чрез ограничаване на болките и дискомфорта, съпътстващи съответните заболявания.

"Хоспис Милосърдие" - Пловдив е открит на 24 ноември 2007 г. и е единствен в гр. Пловдив и околността, регистриран с лиценз от МНЗ. Разположен в сградата на Многопрофилна Транспортна Болница - Пловдив и разполага с материална база, напълно пригодена за нуждите на своите пациенти. В близост са „Еврохоспитал“ - специализирана гастроентерологична болница и диализен център на „Фърст диализис сървисиз - България” ЕАД, както и всички клиники за активно лечение и клинична лаболатория помещаващи се в МТБ - Пловдив.

"Хоспис Милосърдие" - Пловдив е с над 10 годишен опит в предоставянето на медицински грижи за терминално болни и хора с хронични и инвалидизиращи заболявания. От своето създаване, екипът на хосписа се стреми да подобрява качеството на живот на своите пациенти и да помага на техните семейства, като предлага 24-часова висококвалифицирана медицинска грижа и емоционална подкрепа. Екипът на хосписа е мултидисциплинарен и се състои от медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, фокусирани върху облекчаването на страданията на пациентите, предизвикани от тежки хронични заболявания.